Біла книга: Пропозиції щодо законодавчого та адміністративно-правового реформування сфери міського розвитку в Україні

Зміст:
 • Публікація ґрунтується на ретельному аналізі поточного становища у сфері міського розвитку та планування в Україні. Вона співставляє систему й особливо, законодавство про міське та просторове планування в Україні з відповідними реаліями у Європі, документами загального характеру (такими, як «Лейпцизька хартія сталого європейського міста» (2007), Європейська хартія місцевого самоврядування чи Цілі сталого розвитку ООН), а також з вибраними практиками. Еталонною моделлю переважно виступає модель і практика міського розвитку Німеччини.

  Базова проблематика публікації, власне аналіз та розроблені рекомендації ґрунтуються на інформації, отриманій у чотирьох середніх містах України, дослідженнях, проведених у деяких інших містах, а також процесі консультацій між українськими та міжнародними експертами. Було проаналізовано кілька питань, зокрема, щодо системи просторового планування, прав землекористування, окремих кадастрів, технічних норм тощо.

  Загальний висновок наступний: комплексна система законодавчих та нормативних актів (більше 40) не спрямована на підтримку цілей інтегрованого розвитку міст та просторового планування на основі виконання положень щодо інтегрованого міського розвитку – навпаки, значна частина цих законодавчо-нормативних актів обмежують можливості сучасного міського розвитку.

  Більше того: розподіл обов’язків та процесів між суб’єктами багаторівневої системи державного управління в Україні не відповідає принципові субсидіарності. Їх необхідно переглянути та змінити відповідно до таких базових критеріїв, як якість надання державних послуг, ефективність, орієнтація на громадянина, заснованість на доказовій базі.

  «Біла книга» містить чотири розділи:

  (1) У першому розділі окреслені пропозиції щодо ґрунтовної реформи. В основі рекомендації – повністю нові проекти законів про міське планування та містобудівну діяльність. Рекомендація переважно побудована за німецькою моделлю. Вміщено проект нового Закону «Про просторове планування» (у додатку до «Білої книги». Див. статтю про Закон «Про просторове планування» у цій онлайн-бібліотеці).

  (2) Другий розділ містить опис ситуації довкола фактичних широких обговорень реформ в Україні. У нього включено огляд сфери регулювання основних законів та нормативних актів. Крім того, тут обговорюються вимоги до різних установ та діючих осіб у сфері державного управління.

  (3) У третьому розділі підсумково подані заяви та коментарі представників сфери міського розвитку та планування. Це є важливою складовою процесу реформ згідно з принципом гласності та залученості. Більшість з цих пропозицій посилається на проект нового Закону «Про просторове планування».

  (4) Четвертий розділ містить відомості про основні нормативно-правові акти європейських країн та зокрема, Німеччини.

  Ця публікація ґрунтується на основній програмі політичних реформ, ухваленій чинним урядом у 2014 р. Це рішення проголошує Європейську хартію самоврядування та принцип субсидіарності основними засадами для орієнтування в контексті асоціації з ЄС. «Біла книга» наслідує цей курс політичної орієнтації.

  Група українських та німецьких експертів працювала над цією «Білою книгою» впродовж 12 місяців до травня 2017 р. Планується видати оновлену редакцію книги, імовірно, в іншому форматі.

 • Плани /карти / фотографії:
  Бібліографічні відомості:
 • Сильні міста – сильна Україна. «Біла книга» з реформування державного управління та закону про міський розвиток в Україні. - Київ, травень, 2017. - 130 ст.

 • Додаткова інформація:
 • Публікація результатів діяльності робочої групи (у складі національних та міжнародних експертів) в рамках Проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» (виконуваного Німецьким міжнародним співробітництвом <GIZ> за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку <BMZ>)

 • Дата публікації:
 • Травень 2017
 • Права:
 • Відкритий доступ (документ проекту)

 • Контактна інформація:
 • Інтегрований розвиток міст в Україні

  м. Київ,

  вул. Крутий узвіз 7, 2-й поверх

  Т. +380 44 581 00 02

  I   www.giz.de/ukraine-ua

 • Мови:
 • Німецька, українська
 • Завантажити