Європейська концепція просторового розвитку (EUREK)

Зміст:
 • «Європейська концепція просторового розвитку (EUREK) – це загальна землевпорядна концепція (концепція просторового розвитку) на європейському рівні, яка була прийнята в 1998/1999 рр.» (...)  «європейський Мастер-план»
  Концепція дозволяє країнам-учасницям ЄС впливати на землеустрій та створює рамки землевпорядкування на рівні ЄС.
  «Здебільшого, концепція EUREK переслідує ціль гармонійного просторового розвитку щодо усталеності. Згідно із звітом Комісії Брундтланд до сталого розвитку належать не тільки три класичні аспекти усталеності (екологічний, економічний, соціальний), але й гармонійний просторовий розвиток. Його окремими аспектами є:

  • Економічна та соціальна згуртованість
  • Збереження природних джерел існування та культурної спадщини
  • Більш збалансована конкурентоспроможність європейського простору, оскільки просторові диспропорції дедалі збільшуються.

  Концепція є інструментом порозуміння між країнами-учасницями ЄС.»
  https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4isches_Raumentwicklungskonzept
  Частина А: Заради гармонійного та сталого розвитку територій ЄС: внесок політики просторового розвитку, с. 5 і далі (Головні принципи)
  Частина В: Територія ЄС: тенденції, перспективи та виклики (прогноз, перспектива), с. 57 і далі

 • Плани /карти / фотографії:
  Бібліографічні відомості:
 • Європейська комісія: Європейська концепція просторового розвитку (EUREK) EUREK – на шляху до гармонійного та сталого просторового розвитку Європейського Союзу. Люксембург, 1999 — 93 с. ISBN 92-828-7656-X

 • Додаткова інформація:
 • Європейська комісія, загальні положення

 • Дата публікації:
 • 1999
 • Права:
 • Управління офіційних публікацій Європейських спільнот

 • Завантаження:
  Контактна інформація:
 • Управління офіційних публікацій Європейських спільнот
  2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG
  https://publications.europa.eu/de/web/about-us/contact

 • Мови:
 • Всі мови ЄС
 • Завантажити