Концепції інтегрованого міського розвитку в контексті сприяння містобудуванню

Зміст:
 • Концепції інтегрованого містобудівного розвитку розробляються в рамках структурованого робочого процесу громадою та іншими учасниками процесу (громадяни, організації, підприємства). Вони визначають «Стратегії та узгоджені дії усіх осіб та організацій, залучених в процес міського розвитку» (Лейпцизька Хартія 2007).
  Вони забезпечують комплексну розробку процесів планування, а не секторальну лише за спеціальними галузями. Вони повинні «гарантувати, що всі, хто працюють над реалізацією цілей сталого розвитку міста, мають набути необхідні для цього загально-професійні  компетенції та знання.» (Лейпцизька Хартія 2007).
  В 4 розділах посібника для громад, виданого Федеральним міністерством, розглядається процес розробки концепції інтегрованого містобудівного розвитку, його реалізації та оцінювання результатів.
  1 Концепції інтегрованого міського розвитку в контексті сприяння містобудуванню, с. 9
  2 Шлях до Концепції інтегрованого містобудівного розвитку, с. 12
  3 Зміст Концепції інтегрованого містобудівного розвитку, с. 22
  4 Важливі кроки процесу реалізації, с. 34
  Мета сталого міського розвитку полягає в покращенні та довгостроковому забезпеченні якості наступних життєвих сфер у містах та громадах: соціальна, культурна та інженерно-технічна інфраструктура, суспільний простір, економіка та робочі місця, забезпечення харчовими продуктами, будівельна культура, мобільність, житловий простір та житлове середовище.
  Загальноприйнятого запатентованого рецепту розробки планувального процесу не існує. Планування повинне враховувати особливості місцевості, існуючі проблеми та потреби учасників процесу. Рішення щодо розробки Концепції інтегрованого містобудівного розвитку приймається на підставі первинного опису центральної проблематики.
  Для цього необхідні наступні передумови:
  Чітко визначити адміністративні повноваження
  Створити робочу групу із фахівців різних галузей
  Залучити зовнішніх постачальників послуг
  Визначити часові рамки процесу
  Приклад перебігу проекту реалізації Концепції інтегрованого містобудівного розвитку (с.13)
  Аналіз наявності  - Містобудування, тип цільового використання, соціальний простір, розвиток транспорту
  Аналіз сильних і слабких сторін  - SWOT-аналіз, план недоліків та шансів, профіль сильних і слабких сторін
  Цільова система і галузі діяльності  - Цільова ієрархія, модель в текстовій формі, опорний ескіз
  Концепція заходів/схематичний план  - Пріоритети дій, план фінансування, «імпульсні проекти»
  Концепція  виконання – концепція реалізації та контролю, міський менеджмент/міський маркетинг
  Участь різних гравців відбувається паралельно на всіх етапах реалізації.

  Джерело: «Schulten Stadt- und Raumentwicklung», м. Дортмунд

 • Бібліографічні відомості:
 • Федеральне міністерство екології, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів: Концепції інтегрованого міського розвитку в контексті сприяння містобудуванню. Посібник для громад. Бонн 2015, 48с.

 • Додаткова інформація:
 • Посібник для розробки концепцій інтегрованого містобудівного розвитку
  Фахова редакція: Федеральний інститут досліджень будівництва, урбаністики і просторового розвитку та проектувальна організація «Schulten Stadt- und Raumentwicklung», м. Дортмунд

 • Дата публікації:
 • 2015 р.
 • Права:
 • Федеральне міністерство екології, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів, відділ роботи з громадськістю • 11055 Берлін
  Електронна пошта: service@bmub.bund.de • Інтернет: www.bmub.bund.de
  Редакція Федерального міністерства екології, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів, відділ SW I 4

 • Завантаження:
  Контактна інформація:
 • Федеральне міністерство екології, охорони природи, будівництва і безпеки ядерних реакторів, див. вище

 • Мови:
 • Німецька, українська
 • Завантажити