Посібник з міського та ландшафтного планування Берліна - оцінка стану навколишнього середовища

Зміст:
 • Під час планування та підготовки будівельного проекту необхідно враховувати екологічні та природозахисні вимоги. Для цього існує низка законодавчо закріплених інструментів, які залучені в комплексні процеси планування та дозвільну процедуру.
  Рекомендації до оцінки стану навколишнього середовища розглядають наступні інструменти:

  • Регулювання втручання
  • Оцінка впливу на  флору, фауну та природні типи оселищ (FFH)
  • Стратегічна оцінка стану навколишнього середовища
  • Оцінка впливу на довкілля
  • Оцінка стану навколишнього середовища в генеральному плануванні.

  Докладно пояснюються завдання, цілі та зміст окремих процедур та інструментів перевірки.
  В 1992 році тогочасними країнами-членами Європейського союзу була одноголосно прийнята Директива про збереження природних типів оселищ та видів природної флори і фауни (FFH) та включена пізніше до складу національного законодавства.
  Оцінка впливу на довкілля є інструментом екологічної політики, метою якого є перевірка проектів будівництва на можливий вплив на довкілля до видачі дозволу на будівництво.
  Оцінка стану навколишнього середовища в генеральному плануванні: після завершення процедури розробки план використання території (згідно з  § 6, абз. 5 Будівельного кодексу) та план забудови (згідно з § 10, абз. 4 Будівельного кодексу) отримують узагальнене пояснення про те, яким чином враховуються екологічні вимоги та результати участі спільноти та державних установ в генеральному плані та з яких причин необхідно враховувати шкідливий вплив планування на довкілля. Вікіпедія

 • Плани /карти / фотографії:
  Бібліографічні відомості:
 • Берлін, Головне управління міського розвитку та екології (відп.ред.): Посібник з міського та ландшафтного планування Берліна - оцінка стану навколишнього середовища. 3-тє актуалізоване видання, Берлін 2006. ISBN 978-3-88961-198-7. 100 с. [англійська версія: Environmental Assessments, Berlin's Guide for Urban and Landscape Planning]

 • Додаткова інформація:
 • Редакція: Берлінський технічний університет, факультет ландшафтного планування, зокрема, планування з урахуванням догляду за ландшафтом та оцінки стану навколишнього середовища, проф., д-р Йоганн Кеппель, дипл. інженер Соня Поблот, дипл. інженер Ельке Вайнгартен
  Головне управління міського розвитку та екології, відділ I E
  Редакція: Хайнц Брандль (відп.ред.)

 • Дата публікації:
 • 2006
 • Права:
 • Берлін, Головне управління міського розвитку та екології

 • Завантаження:
  Контактна інформація:
 • Берлін, Головне управління міського розвитку та екології
  Württembergische Straße 6, 10707 Berlin
  Гаряча лінія: 030 90139-3000, post@senstadtum.berlin.de

 • Мови:
 • Німецька та англійська
 • Завантажити