Проект закону про просторове планування

Зміст:
 • Законодавчо-нормативні акти (закони, підзаконні акти, інші юридичні документи) України у сфері міського планування та будівництва можна описати, як «збірку усього про все». Інакше кажучи, існує велика кількість законодавчих та інших нормативних актів, які через нечіткість та неузгодженість між собою суперечать один одному й навіть конфліктують (напр., Закон «Про міське планування та будівництво», з одного боку, та Закон «Про права землекористування», з іншого).

  Рішення українського уряду про зміцнення місцевого самоврядування відповідно до принципу субсидіарності передбачає передання значного обсягу обсягів з центрального (та обласного) рівня на рівень місцевих громад.

  Крім цього, Україні варто провести дерегуляцію законодавства у сфері будівництва, цивільного та просторового планування, усунути суперечності та відкоригувати структуру і процеси відповідної сфери державного управління у відповідності до загальноприйнятих європейських правил.

  Рішення для України лежить не у площині внесення змін і доповнень до існуючих законів. Далекоглядна відповідь – це новий Закон «Про міське планування та розвиток», який має замінити зазначену купу законодавчо-нормативних актів.

  Проект Закону «Про просторове планування» розроблявся та пропонується до розгляду на фоні плутаної системи законодавчо-нормативного регулювання міського розвитку та планування. Проект нового закону доволі сильно орієнтований на відповідні нормативні акти Німеччини: він включає в себе актуальні положення, що містяться у змінах і доповненнях до Закону «Про міське будівництво» № 5621, відповідно розширюючи їх з допомогою основних елементів. Однією з важливих змін є розширення повноважень об’єднаних громад щодо просторового планування на всю фактичну територію та прилеглі території громади (а не лише на земельні ділянки з об’єктами будівництва). Компетенції та конкретні обов’язки щодо міського розвитку будуть передані містам та громадам. Натомість обласний та центральний рівні зосередяться на регіональному та надрегіональному плануванні, а також обмінюватимуться планувальною інформацією з містами та громадами (інтерактивний процес, який ще називають принципом зустрічних потоків <‘Gegenstromprinzip>).

  Проект нового закону передбачає передання функцій щодо довгострокового міського розвитку та планування до міст та громад й таким чином реалізує головну тему політичної програми українського уряду 2014 року. Крім того, він відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування, в якій зазначається, що обов’язки щодо виконання державних завдань мають передаватися якомога далі на рівень громади.

   

  Законопроект значно посилює українську систему планування. Він орієнтований на німецьку систему планування, як на приклад «належної практики». Остання включає в себе правові норми, а також систему управління й розподіл компетенцій, прав і обов’язків. Зміцнення громад передбачає їхню можливість наймати кваліфікованих і професійних працівників у сфері міського планування та виконання таких планів, в т. ч., для розробки будівельного кодексу.

  Стаття 1 законопроекту визначає систему планування в Україні наступним чином:

  (1) Територія України та її областей (просторове планування надмісцевого рівня), як також території громад (просторове планування місцевого рівня) підлягає плануванню розвитку.

  (2) Планами в рамках системи просторового планування надмісцевого рівня є:

  2.1. Схема планування всієї території України,

  2.2. Схеми планування, ухвалені Верховною радою для областей та Автономної республіки Крим,

  2.3. Схеми планування для областей,

  2.4. Схеми планування для районів.

  (3) Планами просторового планування на місцевому рівні є:

  3.1. План території об’єднаних та інших громад (далі: Генеральний план)

  3.2. План зонування окремих міських територій та більших частин території громад (далі: План зонування для будівництва)

  3.3. Детальний план окремих менших частин території громад (далі: Детальний план).

 • Плани /карти / фотографії:
  Бібліографічні відомості:
 • Entwurf eines Gesetzes für räumliche Planung. Dokument zu “Starke Städte. Starke Ukraine”, Weißbuch zur Reform von Verwaltung und Recht für die Stadtentwicklung in der Ukraine, Київ, березень 2017 р., 151 стор.

 • Додаткова інформація:
 • Інтегрований розвиток міст в Україні: проект Закону про просторове планування. Окремий додатковий документ до «Білої книги» з реформування державного управління та закону про міський розвиток в Україні, Київ, березень 2017 р.

 • Дата публікації:
 • 2017
 • Права:
 • Відкритий доступ (документ проекту)

 • Контактна інформація:
 • Інтегрований розвиток міст в Україні

  м. Київ,

  вул. Крутий узвіз 7, 2-й поверх

  Т. +380 44 581 00 02

 • Мови:
 • Німецька, українська
 • Завантажити