Управління попитом на транспортні послуги. Інструкція

Зміст:
 • У містах країн, що розвиваються, необхідні інноваційні та ефективні рішення для подолання їхніх транспортних проблем у короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий періоди. Збільшення темпів економічного росту і, як наслідок, зростання моторизації в останні роки, викликало у світі більшу перевантаженість, ніж це було раніше. Вирішення цих проблем можливе, і не тільки завдяки  поліпшенню умов громадського транспорту та умов пересування пішоходів та велосипедистів, а також і завдяки впровадженню заходів, які сприяють раціональному використанню автомобілів за допомогою Управління попитом на транспортні послуги (УПТ).

  Цей довідник спрямований на підтримку комплексної стратегії УПТ, ідентифікацію відповідних заходів з регулювання попиту та сприяння зацікавленим особам.

  Розділ 1. зосереджується на проблемах у транспортній сфері, що постають перед країнами, які розвиваються, і на потенційній ролі заходів УПТ у вирішенні цих питань;
  Розділ 2. окреслює теоретичні аспекти і дає визначення важливих для УПТ понять і термінів;
  Розділ 3. описує шляхи покращення ефективності перевезень, в тому числі пішохідний та велосипедний рух, спільне користування автомобілем, громадський транспорт, телекомунікації, які змінюють фізичне пересування;
  Розділ 4. наводить різноманітні заходи, що сприяють використанню ефективних схем пересування;
  Розділ 5. описує політику раціональної забудови землі, яка веде до створення доступніших, мультимодальних поселень.

 • Плани /карти / фотографії:
  Бібліографічні відомості:
 • Опубліковано: Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ).

  Автори: Андреа Броддус, Тож Літман, Гопінат Менон.
  Квітень 2009 року, 136 сторінок

 • Додаткова інформація:
 • Ініціатива щодо розробки цієї інструкції висловлена під час підготовки навчального курсу з УПТ у м. Сінгапурі спільно з Відомством з питань наземного транспорту (LTA) м. Сінгапур та Відділом з питань захисту навколишнього середовища в рамках програми Стійкого розвитку міської мобільності для Азії у березні 2018 року.

 • Дата публікації:
 • Квітень 2009 року
 • Права:
 • Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

  Фото на обкладинці:
  Манфред Брайтгауп / Сінгапур ЕРП Гентрі

 • Контактна інформація:
 • Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  Відділ 44 «Вода, Енергія, Транспорт» Сектор проекту  «Консультування з питань транспортної політики»
  65726 Ешборн, Німеччина
  https://www.giz.de
  https://www.sutp.org

 • Мови:
 • Українська, англійська
 • Завантажити